Faaliyet Alanlarımız

Baraj Projelerinin Planlanması

Barajlar hem büyük işlevleri olan hem de yapımı yüksek maliyetli su yapılarıdır. Planlama aşamasında ekonomik analizlerin titizlikle yapılması ve optimum çözümün bulunmasının ülke ekonomisine katkısının çok büyük olacağı aşikardır. Firmamız yürüttüğü baraj planlamaları işlerinde optimizasyon hesapları üzerinde hassasiyetle durarak tüm alternatifleri incelemekle baraj projelerinin doğru istikamette ilerlemesine yardımcı olmaktadır.

HES Projelerinin Planlanması

HES projeleri son yıllarda ülkemizin giderek artan enerji ihtiyacı ile birlikte önemi artan belli başlı konularından biridir. Firmamızın Diyarbakır ilinde projesini yaptığı Çağlayan HES, enerji üretimine başlamıştır. HES projelerinde elektrik, makine ve inşaat projelerinin uyumuna özel önem gösteren firmamız uygulama projeleri aşamasında şantiye ile çok yakın işbirliği içerisinde süreci yönetmektedir.

Sulama Projeleri

Sulama projeleri, firmamızın ana uzmanlık konularından biridir. Ülkemizin tarım ülkesi olduğu düşünüldüğünde sulama projelerinin hayata geçmesi büyük önem arz etmektedir. DSİ bünyesinde bitirdiğimiz ve devam eden birçok sulama projesi mevcuttur. Sulama projelerinde arazi etütlerinin önemine inanan firmamız arazi çalışmalarını titizlikle yürütmektedir.

Gölet Projeleri

Günümüzde giderek artan küresel ısınma ile birlikte su tutma yapılarının önemi artmıştır. Ülkemizin coğrafi konumu ve yıllık yağış düzeni göz önünde bulundurulduğunda su tutma yapılarının yapılması zorunlu hale gelmiştir. Firmamız daha önce DSİ bünyesinde hazırladığı gölet projeleri başarı ile uygulanmıştır.

Müşavirlik Hizmetleri

Firmamız, 2002 yılından bu yana sektörde kazandığı tecrübe ile, yatırımcı firmalara danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Sulama Planlamaları

Sulama projeleri, tarımsal faaliyetlerin çok daha verimli olmasını sağlamaktadır. Planlama çalışmalarında mevcut arazi yapısının, mevcut paternin ve çiftçi eğilimlerinin doğru tespiti ile su değerlerinin gerçekçi analizleri projelendirmenin doğruluğuna direkt olarak katkı sağlamaktadır. Firmamız data temini konusunda gerekli hassasiyeti göstererek planlamaların amacına ulaşmasını sağlamaktadır.